ດາວໂຫລດ

  • COVID-19 (ພາສາຈີນ) CN MO (ສະບັບເລກທີ 4.0 20200511) _ ທີ່ຖືກໃຈ
  • COVID-19 (ພາສາອັງກິດ) AGBEUUSAU (ລຸ້ນເບີ 5.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ພາສາຝຣັ່ງ) FREUCA (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ອິຕາລີ) ITEU (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ປອກຕຸຍການ) PTBRAOMZ (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ພາສາລັດເຊຍ) RUKABYUA (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ແອສປາໂຍນ) ESEUARMX (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 ເຢຍລະມັນ DEATBELU (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _ ຖືກກົດເກນ
  • COVID-19 (ພາສາອາຣັບ) SAPKTRIN (ລຸ້ນເລກທີ 4.0 20200511) _compressed