H. Pylori Antibody Test

  • H. pylori Antibody Test

    H. pylori Antibody ທົດສອບ

    The StrongStep®H. pylori Antibody ຢ່າງໄວວາອຸປະກອນທົດສອບ (ເລືອດທັງ ໝົດ / Serum / Plasma) ແມ່ນພູມຕ້ານທານທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໄວ ສຳ ລັບການກວດພົບທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນການກວດພົບຂອງພູມຕ້ານທານສະເພາະຂອງ IgM ແລະ IgG ຕໍ່ Helicobacter pylori ໃນຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຄົນ, ເລືອດ, ຫຼື plasma ທັງ ໝົດ. ຊຸດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິການຕິດເຊື້ອ H. pylori.